top of page

Lesson 25: Biographical Information

č̓ čen̓ hu kʷ šeʔ  ? - Where do you live?

 

__________ łuʔ hi snlšeʔtn. - I live in __________.

 

čsax̣m č̓ ________ łuʔ hi snlšeʔtn. - I live near the __________.

 

lkʷut t̓n ________ łuʔ hi snlšeʔtn - I live far from __________.

stem̓ šuʔšw̓eł łuʔ ha snlšeʔtn  ? - What road do you live on?

 

________ šuʔšw̓eł łuʔ hi snlšeʔtn. - I live on __________ road.

 

čsqlixʷuleʔxʷ łuʔ hi snlšeʔtn. - I live on the reservation.

 

sƛ̓x̣etkʷ łu hi snlšeʔtn. - I live in Spokane.

 

č̓ čen̓ łu snlšeʔtis  ? - Where does s/he live?

 

________ łuʔ snlšeʔtis. - S/he lives in __________.

 

čsax̣m č̓ ________ łu snlšeʔtis. - S/he lives near the

__________.

 

lkʷut t̓n ________ snlšeʔtis - S/he live far from __________.

 

stem̓ šuʔšw̓eł łuʔ snlšeʔtis  ? - What road does s/he live on?

 

________ šuʔšw̓eł łuʔ snlšeʔtis. - S/he lives on __________ road.

 

čsqlixʷuleʔxʷ łuʔ snlšeʔtis. - S/he lives on the reservation.

 

sƛ̓x̣etkʷ łuʔ snlšeʔtis. - S/he live in Spokane.

 

č̓ čen̓ hu kʷ ʔec k̓ʷul̓m  ? - Where do you work?

 

č̓ ________ hu čn ʔec k̓ʷul̓m - I work at __________

bottom of page